Kako stvoriti ponudu koja se prikazuje u vašem widgetu za rezervacije

Pokazujemo vam gdje možete kreirati i upravljati ponudama, koje će biti vidljive vašim klijentima u widgetu za rezervacije.

👆🏼 Probajte sami

🎓 Upute korak po korak

Kako smo prošli?

Kako se prijaviti u DISH Reservation

Kako urediti i dodati radno vrijeme

Kontakt