Nastavenie pinu v mobilnej aplikácii

How did we do?

Ako získať prístup k znalostnej báze DISH

Navštívte môj informačný panel v mobilnej aplikácii DISH

Contact