Stripe Onboarding - Zmena IBAN a plánu výplat

Pre nového zákazníka, ktorý sa pripája prvýkrát:

Krok 1: Začnite registráciu z Dish-order kliknutím na tlačidlo Start Onboarding

Krok 2: Dokončite krok 1 , krok 2 , krok 3 priradenia pruhu

Krok 3: Zadajte podrobnosti o čísle IBAN a vyberte plán VÝPLATY (týždenne, denne, mesačne)

Krok 4: Úspešne dokončite registráciu

Starý zákazník, ktorý sa už úspešne zaregistroval, môže podľa potreby zmeniť rozvrh platieb:

Krok 1: Z administračného panela Dish-order vyberte tlačidlo „Zmeniť údaje o bankovom účte“

Krok 2: Podľa potreby vyberte plán výplat (týždenný, denný, mesačný) a znova zadajte údaje IBAN, ktoré ste už poskytli, alebo zadajte nové údaje IBAN, ak je potrebné ich zmeniť.

Krok 3: Prijmite zmluvné podmienky a kliknite na odoslať

Krok 4: Používateľ bude presmerovaný na panel administrátora objednávky jedla.

Krok 4: Plán výplat sa okamžite zmení v pruhoch.

How did we do?

Sprievodca rýchlym spustením

Contact