Panel administrátora

Admin Panel: Menu - Pridať denné menu

Ukážeme vám, kde môžete vytvárať a upravovať existujúce ponuky. V tomto konkrétnom návode uvidíte, ako pridať denné menu.

Updated 29/1/24

Admin Panel: Menu – Pridať pevnú ponuku

Ukážeme vám, kde môžete vytvárať a upravovať existujúce ponuky. V tomto konkrétnom návode uvidíte, ako pridať pevnú ponuku.

Updated 29/1/24

Panel správcu: Hostia

Ukážeme vám, kde môžete spravovať databázu hostí.

Updated 18/4/24

Panel správcu: Menu - Pridať špeciálne menu

Ukážeme vám, kde môžete vytvárať a upravovať existujúce ponuky. V tomto konkrétnom návode uvidíte, ako pridať špeciálne menu.

Updated 29/1/24

Panel správcu: Nastavenia - Rezervácie

Ukážeme vám, kde môžete definovať a spravovať všetky príslušné nastavenia funkčnosti rezervačného systému.

Updated 29/1/24

Panel správcu: Nastavenia - Stoly/Sedadlá

Ukážeme vám, kde môžete nastaviť spôsob spravovania rezervácií. Buď na sedadle alebo na stole.

Updated 29/1/24

Panel správcu: Nastavenia - Upozornenia

Ukážeme vám, kde môžete spravovať všetkých používateľov, ktorí budú dostávať upozornenia.

Updated 29/1/24

Panel správcu: Nastavenia - Účet

Ukážeme vám, kde môžete spravovať všetky informácie týkajúce sa účtu.

Updated 29/1/24

Panel správcu: Plán stola - Správa rezervácií

Ukážeme vám, čo dokáže tabuľkový plán v DISH Reservation a ako spravovať rezervácie.

Updated 29/1/24

Panel správcu: Ponuka - Ponuka Pridať čas

Ukážeme vám, kde môžete vytvárať a upravovať existujúce ponuky. V tomto konkrétnom návode uvidíte, ako pridať časové menu.

Updated 29/1/24

Panel správcu: Prehľady

Ukážeme vám, kde si môžete prezrieť širokú škálu správ o rezerváciách a hosťoch.

Updated 18/4/24

Panel správcu: Rezervácie

Ukážeme vám, kde môžete zobrazovať, vytvárať, upravovať rezervácie a spravovať žiadosti o rezervácie.

Updated 29/1/24

Panel správcu: Spätná väzba

Ukážeme vám, kde môžete zobraziť a zverejniť spätnú väzbu hostí na webových stránkach prevádzok.

Updated 18/4/24

Contact