Generator kodów QR

Christian Renner Updated by Christian Renner

Wygeneruj swój własny, indywidualny kod QR
web Wprowadź swój website dla którego chcesz wygenerować kod QR:

Uwaga: Upewnij się, że używasz statycznego linku, który się nie zmienia - po wygenerowaniu kodu QR linku nie można już zmienić!

[#input-url#e.g. www.google.com]
picture
Dodatkowo możesz przesłać swój plik logo firmy do osadzenia w kodzie QR (opcjonalnie):

[#input-logo]
Dalsze opcje:
qr-code-icon Możesz określić styl swojego kodu QR:

[#input-style#Squared#Rounded#Round]
brush [#input-color-bg#Wybierz kolor tła]

[#input-color-fg#Wybierz kolor kodu QR]
Kliknij tutaj, aby automatycznie wygenerować kod QR. Następnie możesz wypróbować to bezpośrednio za pomocą telefonu komórkowego.

[#btn-generate#Wygeneruj kod QR teraz#Loading ...]
[#qr-label#Oto Twój kod QR:] [#qr-code]

[#btn-download#Kliknij tutaj, aby pobrać kod QR w postaci pliku...]

How did we do?

Przewodnik szybki start

Contact